Bærekraft er å holde landet vedlike

Første gang vi hørte ordet bærekraft, og det er lenge siden, kan du tro vi ble glade. «Det har vi jo mye av,» sa vi høyt. Vi var unge. Tenkte at det hadde med muskler å gjøre. Så fant vi ut det handler om helt andre ting. Heldigvis har vi mye av dem også. Det har vi alltid hatt.

For oss handler nemlig bærekraft om å sette gode krefter i sving. Om å gjøre ting på den skikkelige måten. Og når vi tenker etter, så er ikke det så nytt for oss her ute på Hvasser. Nei, det handler i bunn og grunn om å fortsette å drive på den måten vi alltid har gjort det.

Hvasser ligger sammen med flere øyer ytterst i Færder kommune. Her står sola høyt i idylliske og naturskjønne omgivelser, side om side med Færder Nasjonalpark. Dette er gamle områder bestående av tradisjonsrike øysamfunn hvor de fastboende gjennom hundrevis av år har livnært seg av det øyene og havet kunne gi.

Bærekraftige i hundrevis av år.

Historisk sett er det faktisk ikke er mange åra siden man gjødsla jordene her ute med tang og tare fra havet. Det ble fisket, produsert melk, korn og grønnsaker. Kanskje var det ikke det mest effektive jordbruket, men man dyrka hovedsakelig til egen husholdning. Var det noe til overs, solgte man det. Slik ble kulturlandskapet hold vedlike, og det gjør det fortsatt. 

I hvert fall nesten. For bortsett fra at dagens Færder-landbruk produserer for salg, er prinsippene for hvordan vi driver de samme som de alltid har vært. Kulturlandskapet skal fortatt pleies. Dyra beiter. Menneskene slår bekkekanter og passer på alle de små detaljene som får alt til å funke.

«Dagens matjord og dyrkingsforhold er fantastiske på Hvasser.»

Det er det som gjør at Hvasser Asparges får den unike smaken. Dessverre er dyrkingsarealer med god matjord en begrenset ressurs. Faktisk er det sånn at matjord er ikke-fornybar og i ferd med å svinne hen på små steder som vårt kjære Hvasser. Det er dette vi må passe på at ikke skjer.

Bonden er det norske landskapets vaktmester

Norsk landbruk er i dag tilpasset moderne dyrkingsteknikker og store arealer, slik det moderne samfunnet krever og legger til rette for. Men selve landets form og fasong blir ikke noe annerledes av den grunn. Derfor må moderne og effektive bønder få dyrke det som passer best på de ulike plassene. På den måten holder vi landet vedlike på den måten vi bønder alltid har gjort.

Dét er bærekraft det! Og nettopp derfor er Hvasser Asparges mer enn bare noen drøyt gode aspargeser. Det er en mulighet for deg som forbruker til å bidra til å passe på landet ditt. 

For Hvasser Asparges – det er godt det. For både magen og landets beste!